Regulamin Sklepu

Regulamin Sklepu Internetowego dla PTTK Wrocław

Regulamin Sklepu Internetowego dla PTTK Wrocław
Postanowienia ogólne
1.1. Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania sklepu internetowego dla Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, Oddział we Wrocławiu, zwanego dalej „PTTK Wrocław”.
1.2. Sklep internetowy jest prowadzony pod adresem internetowym https://sklep.pttk.wroclaw.pl.
1.3. Sklep internetowy dla PTTK Wrocław jest prowadzony przez PTTK Wrocław, z siedzibą przy ul. Kazimierza Wielkiego 35, 50-077 Wrocław, NIP: 896-00-14-555, REGON: 932745068, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000123456.
1.4. Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów przez Klientów w sklepie internetowym dla PTTK Wrocław oraz zasady korzystania z niego.

Zakupy
2.1. Sklep internetowy umożliwia Klientom dokonywanie zakupów przez internet.
2.2. Wszystkie ceny w sklepie internetowym dla PTTK Wrocław są wyrażone w złotych polskich i zawierają podatek VAT. 2.3. Płatności za zakupy w sklepie internetowym dla PTTK Wrocław można dokonywać poprzez system płatności online lub przelewem na konto bankowe PTTK Wrocław.
2.4. Zamówienia są realizowane po dokonaniu płatności.
2.5. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia, PTTK Wrocław skontaktuje się z Klientem i zaproponuje mu inny produkt lub anulowanie zamówienia.

Reklamacje i zwroty
3.1. Klient ma prawo do złożenia reklamacji dotyczącej zakupionego towaru w terminie 14 dni od daty otrzymania przesyłki.
3.2. Reklamacje należy składać pisemnie na adres e-mail sklep@pttk.wroclaw.pl wraz ze szczegółowym opisem reklamacji i zamówienia.
3.3. Zwroty zakupionego towaru są możliwe w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki.
3.4. Towar musi być zwrócony w stanie nienaruszonym, w oryginalnym opakowaniu, wraz z dowodem zakupu.
3.5. Koszty zwrotu towaru ponosi Klient.

Ochrona danych osobowych
4.1. Administratorem danych osobowych Klientów jest PTTK Wrocław.
4.2. Dane osobowe Klientów są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Scroll to Top