Środki budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego w ramach Funduszu Odrzańskiego.

Dnia 23.08. 2023 r. Oddział Wrocławski PTTK otrzymał budżet na budowę pomostu wyciągania kajaków, oraz na zakup kajaków. Zadanie dofinansowano ze środków budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego w ramach Dolnośląskiego Funduszu Odrzańskiego.