PTTK - czym sie zajmujemy

PTTK jest największą i najstarszą polską organizacją turystyczną. Powstało w roku 1950 z połączenia Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego (założonego w 1873 r.) oraz Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego (założonego w 1906 r.). Zrzesza blisko 70.000 członków zgrupowanych w ponad 300 oddziałach na terenie całego kraju. 

Członkowie Towarzystwa uprawiają wszelkie formy turystyki. Do najbardziej popularnych należą: turystyka piesza – w tym górska, narciarska, kajakowa, a także żeglarska, rowerowa, motorowa. Działają też specjalistyczne kluby i koła zajmujące się wspinaczką i turystyką wysokogórską, speleologią, nurkowaniem swobodnym, jeździectwem konnym, biegami na orientację.

PTTK prowadzi działalność wydawniczą poprzez własne wydawnictwa.

 

Towarzystwo i jego oddziały posiadają ponad 250 hoteli turystycznych, schronisk górskich i campingów dysponujących ponad 12 tys. łóżek i ok. 20 tys. miejsc restauracyjnych. Zgrupowane są głównie w górach, na pojezierzach i nad morzem. Niektóre (campingi) działają tylko w sezonie letnim. Duża część oddziałów PTTK prowadzi punkty informacji turystycznej, biura obsługi turystów oraz świadczy usługi przewodnickie, także w językach obcych.

PTTK przez swoje oddziały znakuje i utrzymuje na terenie całego kraju sieć blisko 40.000 km szlaków turystycznych (nizinnych, górskich i narciarskich). 

Więcej: https://www.pttk.pl/

Krótko o Oddziale Wrocławskim

Oddział Wrocławski PTTK zaliczany jest do najstarszych oddziałów na Dolnym Śląsku i zarazem do największych w Polsce. Powstał w roku 1952 i obecnie liczy 747 członków (07.11.2023) uprawiających wszystkie rodzaje turystyki. Jest samodzielną jednostką programową, gospodarczą i prawną, wpisaną do Rejestru Stowarzyszeń i działającą w oparciu o Regulamin Oddziału. Oddział jest zarazem siedzibą niektórych jednostek regionalnych PTTK: Rady Porozumienia Oddziałów PTTK Dolnego Śląska, Delegatury Sudeckiej Komisji Turystyki Górskiej Zarządu Głównego PTTK, Dolnośląskiej Federacji Przewodników PTTK oraz Dolnośląskiej Komisji Egzaminacyjnej d/s Przodowników Turystyki Górskiej. W Oddziale działa również Regionalna Pracownia Krajoznawcza PTTK.

Społeczna kadra Oddziału o kwalifikacjach przodowników i instruktorów różnych dyscyplin turystyki i krajoznawstwa organizuje szereg atrakcyjnych imprez turystycznych: górskich, nizinnych, narciarskich, żeglarskich, kajakowych itp. dla członków i sympatyków Towarzystwa (patrz Biuro Programowe). Stałym miejscem spotkań członków Oddziału jest, związany z Biurem Programowym, lokal Klubu Turysty.

Obsługę krajowych i zagranicznych turystów przyjeżdżających do Wrocławia oraz organizację imprez wyjazdowych prowadzi Biuro Turystyczne, zapewniając transport, zakwaterowanie, wyżywienie oraz fachowe usługi przewodnickie.

Oddział dysponuje (zobacz też: Zapraszamy do naszych obiektów) 2 schroniskami w Masywie Ślęży oraz na Kopie Biskupiej w Górach Opawskich, campingiem w Otmuchowie-Sarnowicach nad Jeziorem Otmuchowskim, przystanią kajakowo-żeglarską we Wrocławiu. W Masywie Ślęży utrzymuje ok. 100 km sieć szlaków turystycznych. 

W kadencji lat 2022-2026 władzę w Oddziale sprawuje społecznie 7-osobowy Zarząd Oddziału w składzie:

 • Jan Kozdrowski – Prezes
 • Zbigniew Kopystyński – Wiceprezes
 • Iwona Kowalczyk – Sekretarz 
 • Alina Ogrodowczyk – Skarbnik
 • Andrzej Juśkiewcz
 • Szymon Tujaka 
 • Krzysztof Zawistowski

Komisję Rewizyjną Oddziału tworzą:

 • Wojciech Wodo – Prezes
 • Rafał Hejna – Wiceprezes
 • Anna Meissner – Sekretarz
 • Maja Kucharczyk – Członek
 • Beata Romińska – Członek

Codzienna pracą oddziału kieruje:

 • Magdalena Bej – Kierownik Oddziału

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych. RODO 

Zapraszamy do naszych obiektów

chcesz rozpocząć współpracę z nami?

Jesteśmy zawsze otwarci na nowe projekty, pomysły i inicjatywy. Zapraszamy do kontaktu!

Scroll to Top