15 kwietnia 2024 roku odbyło się uroczyste wręczenie Odznak Honorowych „Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego”. Jerzy Pokój Przewodniczący Sejmiku i Cezary Przybylski Marszałek Województwa wręczyli medale zasłużonym Dolnoślązakom.

 

Kol. Edmund Całus otrzymał Złotą Odznakę Honorową –  był Wiceprezesem Zarządu Dolnośląskiego i Opolskiego Samorządu Przewodników Turystycznych PTTK. Wiceprezesem w Klubie Przewodników Dolnośląskich i Sudeckich, działał w Komisji Rewizyjnej Koła Przewodników Miejskich. 

W ostatnim czasie Kol. Edmund zorganizował wiele szkoleń dla przewodników terenowych i sudeckich, w wygłaszanych prelekcjach propaguje wiedzę o Wrocławiu i Dolnym Śląsku oraz o zaletach turystyki 

w miastach Dolnego Śląska. Szkolił i egzaminował młodych przewodników po Wrocławiu.

 

 

Kol. Radosław Tokarz otrzymał Srebrną Odznakę Honorową –  od 1996 r. bardzo aktywny działacz Oddziału Wrocławskiego PTTK. Jest członkiem Klubu Przewodników Terenowych i Sudeckich oraz Klubu Turystyki Narciarskiej „Psie Pole” Oddziału Wrocławskiego PTTK.  Zaplanował 

i przeprowadził łącznie 120 wycieczek i 8 rajdów górskich. Posiada uprawnienia przodownika turystyki górskiej i narciarskiej. Zorganizował

40. Ogólnopolski Zlot Sudeckich Przodowników Turystyki Górskiej. Stworzył zasady przyznawania odznak: Korona Sudetów, Sudecki Włóczykij, Diadem Polskich Gór. Został wyróżniony m.in.: Srebrną i Złotą Odznaką Komisji Turystyki Górskiej Oddziału Wrocławskiego PTTK, Odznaką „25 lat w PTTK”, Dolnośląską Odznaką Honorową PTTK.

 

Gratulacje i wyrazy uznania  za dotychczasową pracę, dokonania

i  działalność.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top